Vestlandsnytt, Møre-Nytt og Vikebladet Vestposten

Lesarvideoar til SøreTV

Her kan du sende inn video til SøreTV. Videoane kan bli vist på nettavisene til Vestlandsnytt, Møre-Nytt og Vikebladet Vestposten. SøreTV tek seg retten til å korte ned videoane. PS: Du må føre inn namn og e-post for å sende inn video. Vil du vere anonym kan du skrive "anonym" bak namn.

Epost

Luups AS | 2023
Luups er ei teneste utvikla av Luups AS i Volda.

Luups AS | 2023
Luups er ei teneste utvikla av Luups AS i Volda.

Brukervilkår, personvernhåndtering og meir er tilgjengelig på luups.no/info

Brukervilkår, personvernhåndtering og meir er tilgjengelig på luups.no/info