Vestlandsnytt, Møre-Nytt og Vikebladet Vestposten

Beste lesarvideo i mai

Her kan du delta i konkurransa ved å sende inn video til SøreTV. Hugs å skrive inn namn og kontaktinformasjon. Videoane kan bli delt på nettstadane til Vestlandsnytt, Møre-Nytt og Vikebladet Vestposten. SøreTV tek seg retten til å korte ned videoane. PS: Du må føre inn namn og e-post for å sende inn video. Vil du vere anonym kan du skrive "anonym" bak namn.

Beklager, dette prosjektet er avsluttet.


Luups AS | 2024
Luups er ei teneste utvikla av Luups AS i Volda.

Luups AS | 2024
Luups er ei teneste utvikla av Luups AS i Volda.

Brukervilkår, personvernhåndtering og meir er tilgjengelig på luups.no/info

Brukervilkår, personvernhåndtering og meir er tilgjengelig på luups.no/info